srodek_top

Psychoterapia - Zaburzenia jedzenia - BMI

BMI (Body Mass Index)
- Wskaźnik Masy Ciała
Interpretacja wyniku:

  • poniżej 16,0 – wygłodzenie
  • 16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę lub anoreksję)
  • 17,0–18,49 – niedowaga
  • 18,5–24,99 – wartość prawidłowa
  • 25,0–29,99 – nadwaga
  • 30,0–34,99 – I stopień otyłości
  • 35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
  • 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)