Menu Zamknij

Zakres pomocy

Zajmuję się pomocą osobom z zaburzeniami nerwicowymi, zab. osobowości, zab. jedzenia oraz osobom doświadczających przejściowych kryzysów w życiu. Poniższe diagnozy dotyczą szerokiego obszaru trudności z jakimi ludzie zgłaszają się do gabinetu, m.in.:

 • przewlekłe poczucie zmęczenia, brak umiejętności odpoczynku, chroniczny stres,
 • ogólny niepokój/lęk, który wydaje się nie być związany z żadną konkretną sytuacją w życiu i daje znać o sobie przez dłuższy okres czasu,
 • ogólne poczucie pustki w życiu, braku satysfakcji z czynności, które kiedyś sprawiały przyjemność,
 • trudności w ogólnym funkcjonowaniu powstałe po zaistnieniu istotnej zmiany w życiu (np. w obszarze zawodowym lub w relacjach z bliskimi),
 • nawracające stany obniżonego nastroju, braku energii życiowej, apatii, wycofywanie się z kontaktów z ludźmi,
 • brak umiejętności wprowadzenia zmian w związku (małżeńskim, partnerskim), gdy ma się poczucie, że aktualna relacja nie daje satysfakcji lub wydaje się być wręcz “toksyczna”,
 • nawracający stan lękowy (napady lęku panicznego), wraz z towarzyszącymi silnymi doznaniami na poziomie ciała (m.in. przyspieszony puls, zawroty głowy, podwyższone ciśnienie tętnicze),
 • lęk przed kontaktami z ludźmi, co doprowadza do znacznych ograniczeń w życiu, w wykonywaniu codziennych obowiązków,
 • konflikt z bliską osobą lub ważnymi osobami (np. z pracy), wywołujący pogorszenie ogólnego funkcjonowania psychicznego oraz ograniczający aktywność życiową,
 • dolegliwość/dysfunkcja na poziomie ciała, którą lekarze diagnozują jako uwarunkowaną psychiką (zaburzenia psychosomatyczne),
 • poczucie osamotnienia w życiu, niemożność nawiązania takich relacji z ludźmi, które dawałyby satysfakcję,
 • okresy napadowego objadania się, poczucie braku kontroli nad jedzeniem